Pokličite nas: 01 562 82 40, E-naslov: info@elteh.eu

Oprema za elektro omare

domov > Prodajni program > Industrijska avtomatizacija in krmiljenje > Oprema za elektro omare


Schneider Electric Siemens Socomec ABB Murr elektronik Eaton ETI Mersen

Za vsak tip elektro omare je pomembna izbira prave opreme.

Inštalacijski odklopnik

Inštalacijski odklopnik je najpomembnejši del v elektro omari, saj zazna preobremenitev ali kratek stik, ter prekine tokokrog. Za razliko od klasičnega talilnega vložka lahko odklopnik vklopimo nazaj.

Ločimo jih glede na izklopno karakteristiko. Izklopna karakteristika inštalacijskega odklopnika navaja izklopni čas inštalacijskega odklopnika v odvisnosti od preskusnega toka. V skladu s standardom EN 60898 obstajajo tri izklopne karakteristike: B, C in D. Te se uporabljano glede na namen zaščite.

Kontaktorji in zaščitna stikala

Kontaktorji so elektromagnetno vodena stikala, ki se uporabljajo za priklop ali odklop obremenitev v glavnem tokokrogu. So bistevno orodje pri avtomatizaciji.

Zaščitna stikala se uporabljajo za zaščito električnih motorjev pri vklopu/izklopu. Zagotavljajo pretokovno in kratkostično zaščito. Nudijo nastavljivo pretokovno območje delovanja.

Bremenska stikala in odklopniki

Bremensko stikalo omogoča preklapljanje tokokrogov pod obremenitvijo. Zagotavlja funkcijo z zahtevo ločilnika.

Odklopniki so namenjeni zaščiti električnih tokokrogov ter naprav v nizkonapetostnih sistemih napajanja, večjih poslovnih in industrijskih objektov in postrojenj. Poleg zaščite pred preobremenitvijo in kratkimi stiki omogočajo tudi ostalo, kot so funkcija glavnega ločilnega stikala, daljinski vklop in izklop ter zaščita pred podnapetostjo.

Prenapetostne zaščite

Prenapetostna zaščita varuje električne naprave pred poškodbami, ki so posledica udara strele ali okvar v električnem omrežju. Zaščita deluje , če je ta pravilno izbrana in instalacija pravilno izvedena.

Napajalniki

Primarna funkcija napajalnika je pretvoriti električni tok iz vira v pravilno napetost, tok in frekvenco za nadaljne napajanje. Poskrbeti mora za stabilno napajanje, kar je ključno za nemoteno delovanje sistema. Na trgu so kompaktni, osnovni in naprednejši industrijski napajalniki, v 1- in 3- fazni izvedbi.

Oprema za elektro omare
Schneider Electric Siemens Socomec ABB Murr elektronik Eaton ETI Mersen

Operacija »Nadgradnja e-poslovanja z namenom širitve poslovanja na tujih trgih v podjetju ELTEH d.o.o.« je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« VEČ

Spirit Slovenija
EKP sklad za regionalni razvoj
MGRT