Telefon: 01 562 82 40, Fax: 01 562 63 74.

Zelo obsežen program EX oprema ATEX :

 • Inštalacijska tehnika
 • Vtične kombinacije
 • Krmilna in signalna oprema
 • Spončne in krmilne omarice
 • Nadzor ozemljitve
 • Položajna – končna stikala
 • Bremenska in motorska zaščitna stikala
 • Stikalni in distribucijski sistemi
 • Vgradni elementi v EX-e stikalne bloke
 • Krmilna tehnika v ohišjih z nadtlakom
 • Signalna in nadzorna tehnika
 • Električna oprema  za cevne instalacije
 • Sistemi za centralno napajanje zasilne razsvetljave

ceag lappgroup-logo-300 meg_technor_italsmea_01