Telefon: 01 562 82 40, Fax: 01 562 63 74.

Pepperl+Fuchs je vodilni inovator in proizvajalec na področju senzorike in industrijske avtomatizacije.

Volja pri reševanju izzivov podjetništva  , inovatorski zagon ter močno prepričanje v razvojno moč je pripeljalo podjetje Pepperl-Fuchs na sam vrh proizvajalcev senzorike in industrijske mehanizacije. Že leta 1945 ,ko se je podjetje prvič pojavilo na trgu ,sprva le kot delavnica za popravilo radijskih sprejemnikov je bilo zaznati željo po inovacijah in trdno odločenost v reševanje problemov. Leto kasneje se je z iznajdbo izmeničnega stikala podjetje dokončno uveljavilo na trgu , ter utrdilo tesno sodelovanje z večjimi proizvajalci.

Tako kot v preteklosti se podjetje tudi danes rado posveča željam posameznih strank in njihovim zahtevam , pa naj gre za novosti in razvoj na področju električnih eksplozij ali pa visoko občutljivih senzorjev kar jim pomaga ohranjati vodilno mesto med proizvajalci industrijske avtomatike.

Dandanes zaposlujejo več kot 5600 ljudi po vsem svetu , njihov letni promet pa znaša zavidljivih 500 miljonov €.