Telefon: 01 562 82 40, Fax: 01 562 63 74.

Iskra MIS

Poslanstvo družbe Iskra MIS je zadovoljevanje potreb trga ter posledično kupcev z razvojem izdelkov, ponudbo storitev in inovativnih sistemskih rešitev, ki zagotavljajo učinkovito, do okolja in ljudi prijazno in varčno upravljanje z energijo na področjih kvalitete energije, naprednega merjenja in naprednih instalacij. Na teh področjih proizvajamo: kondenzatorje, nizkonapetostno stikalno tehniko in električne merilne instrumente.

  • Naš najpomembnejši cilj je zadovoljstvo deležnikov
  • Usmerjeni smo k ciljem
  • Nenehno izboljšujemo rezultate dela
  • Imamo znanje in izkušnje
  • Smo motivirani za delo
  • Težimo k popolnemu
  • Smo odgovorni
  • Smo inovativni
  • Spoštujemo sodelavce, si zaupamo ter komuniciramo neposredno

Zadovoljstvo kupcev je jamstvo za uspešno dolgoročno rast naše družbe, zato je delovanje vseh zaposlenih usmerjeno k nudenju rešitev in izdelkov, ki kupcu prinašajo koristi in zaradi katerih  postane naš dolgoročni poslovni partner. Zavedamo se, da so najpomembnejši kupci naši strateški partnerji od katerih je odvisna uspešna rast družbe, zato odnose z njimi še posebej negujemo.

Trgu in posledično tudi kupcem bomo nudili izdelke in tudi rešitve z visoko dodano vrednostjo. V izbranih tržnih segmentih bomo, zaradi naših tržnih prednosti ter samoiniciativnosti in odzivnosti naših zaposlenih, postali eno od dobro prepoznavnih podjetij. Vse to z namenom lastniku zagotavljati dovolj velike in stabilne donose na vložen kapital, zaposlenim pa dobro plačilo za kvalitetno opravljeno delo.