Telefon: 01 562 82 40, Fax: 01 562 63 74.

ETI se je od  leta 1950, ko je bilo podjetje ustanovljeno razvil v enega vodilnih svetovnih proizvajalcev rešitev za stanovanjske in poslovne inštalacije, distribucijo električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike, poleg tega pa proizvaja tudi izdelke tehnične keramike.

Pomemben element v strategiji rasti podjetja so hčerinske družbe doma in v tujini ter tesno sodelovanje z izbranimi strateškimi partnerji. Koncern ETI danes zaposluje več kot 1600 ljudi, svoje izdelke pa prodaja v več kot 60 držav po celem svetu. Podjetje veliko investira v razvoj in inovacijsko dejavnost ter je eno izmed prvih slovenskih podjetij, ki je pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001 in certifikat za ravnanje z okoljem ISO 14001.

Ves čas kakovost izdelkov in poslovanja usmerja k zadovoljstvu kupcev in s tem povezani poslovni odličnosti.

Uspelo nam je ustvariti mednarodno konkurenčno in razvojno sposobno ter stabilno poslovno skupino, katere rast tudi izjemni konkurenčni pritiski in recesija zadnjih nekaj let niso zaustavili. Prihodnost bomo še naprej gradili na kakovostni ponudbi kompletne palete proizvodov in storitev, na krepitvi fleksibilnosti in konkurenčnosti, na osvajanju novih proizvodov, dobiček pa bomo še naprej investirali v znanje, trg in tehnološki razvoj.