Telefon: 01 562 82 40, Fax: 01 562 63 74.

ABB skupina  je vodilna v svetu na področjih energetike in avtomatizacije in omogoča strankam v distribuciji in industriji povečanje kvalitete in učinkovitosti hkrati z zmanjševanjem škodljivih vplivov na okolje.

Njihova področja dela so: izdelki in sistemi v energetiki, izdelki za avtomatizacijo in avtomatizacija procesov.

Prisotna je v več kot 100 državah in zaposluje preko 117.000 ljudi – v Sloveniji nas je zaposlenih 28. Sedež ABB je v Zurichu, v Švici